UCZYMY SIĘ SZACUNKU DO KSIĄŻKI.

16.05.2018r odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia edukacyjne  w Bibliotece .Maj miesiącem książki, ,Poznajemy Bajki” pod takim hasłem dzieci:
uczyły się  szacunku  książek ,
poznawały literaturę dziecięcą.
Kształciły  intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć
Nabywały  pozytywnych wzorców spędzania czasu w tym nawyku czytania /słuchania
 Wzbogacały słownictwo, doskonaliły mowę komunikatywną, poprawną j pod względem gramatycznym i artykulacyjnym .
Dzieci wykazały się wiedzą n/t postaci z bajek . 
Podziękowały za całoroczną współpracę.