Święto Przedszkolaka

We wrześniu w naszej grupie była wielka okazja do świętowania! Jaka? Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Tego dnia przygotowaliśmy wiele zabaw , tak by :

- dzieci nabywały umiejętności pracy i zabawy w zespole,

- dzieci były wszechstronnie stymulowane , poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych, ruchowych i dotykowych,

- podkreślić znaczenia uczestnictwa, wysiłku i satysfakcji bardziej niż zwycięstwa,

- dzieci mogły się wykazać pomysłowością oraz twórczym działaniem.