Świąteczna zbiórka Mikołajkowa dla Domu Dziecka

Przedszkole Samorządowe nr 3 serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę , która przynagla do czynienia dobra i za bezinteresowną pomoc w Świątecznej zbiórce Mikołajkowej dla Domu dziecka w Nagłowicach oraz Rodzinnego domu dziecka w Daleszycach.

Dziękujemy za poparcie tak szczytnego celu.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą akcję przesyłamy uściski i szerokie uśmiechy od wychowanków Domu Dziecka w Nagłowicach i Daleszycach Dziękujemy!!