"Scyzoryki dla Afryki"

23 listopada grupy najstarsze (V, Vi, VII, VIII i IX) obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą realizowanego przez nasze przedszkole projektu: "Scyzoryki dla Afryki". Podczas trwania tego projektu wraz ze  Stowarzyszeniem SALUTEM i Społeczną Akademią Nauk z Kielc chcemy wesprzeć Polską Fundację –Edukacja dla rozwoju EDU AFRYKA - pomagającą najbiedniejszym dzieciom w zdobywaniu podstawowego wykształcenia. W tym celu prowadzimy zbiórkę różnych artykułów (głównie przyborów szkolnycg). 

Prezentacja, przygotowana przez panią Anitę Boroń, przybliżyła naszym przedszkolakom rzeczywistość w jakiej przyszło żyć ich rówieśnikom z odległej Afryki, a dokładniej z miejscowości: Grand Popo i Benin. Dzieci zobaczyły w jakich warunkach uczą się i egzystują mieszkańcy Afryki, co wywołało falę pytań i żywą dyskusję. Mamy nadzieję, że będzie to cenna lekcja, która rozbudzi wśród naszych wychowanków chęć niesienia pomocy potrzebującym.