Preorientacja zawodowa

Poobiedni czas to najlepszy moment na swobodne zabawy, rozmowy i dzielenie się swoimi zaimteresowaniami. Dzięki rozmowom z dziećmi na temat ich marzeń oraz w nawiązywaniu do zabaw, przedszkolakom przybliżane są informacji o zawodach. Kształtowane są dzięki temu postawy i motywacja do działania. Dzięki takim działaniom rozwijane są zainteresowania dzieci na tematy pro-zawodowe oraz wzbogacane informacje na temat przedstawicieli różnych zawodów.