POZNAJEMY LITERY I CYFRY... UCZYMY SIĘ CZYTAĆ, PISAĆ I LICZYĆ

W każdym tygodniu dzieci z grupy IV i XI poznają kolejne litery alfabetu, uczestnicząc w różnorodnych zabawach i ćwiczeniach. Uczą się odwzorowywać kształty poszczególnych liter, prawidłowo wymawiać głoski, odpowiadające danym literom, dokonywać klasyfikacji na samogłoski i spółgłoski, dzielić na sylaby, literować i głoskować, układać nowe słowa na podaną głoskę. Angażującym wychowanków sposobem pracy podczas poznawania liter jest modelowanie z masy solnej na podany temat (wykonanie zwierzątek , których nazwy zaczynają  się na podaną  literę). Lepienie z masy plastycznej bardzo dobrze wpływa na  rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych dziecka, co z kolei umożliwia prawidłowe pisanie liter i ich łączenie. Ponadto doskonali zmysł artystyczny, wyobraźnię przestrzenną i kreatywność przedszkolaka. Dzieci wykonują także prace plastyczne z papieru. Ostatnio wykonały „Tatę” na szablonie litery „T” , który wycięły z papierowej tacki , a następnie ozdobiły wg własnego pomysłu. Wychowankowie uczestniczą także w zabawach matematycznych, poznając liczebniki w aspekcie kardynalnym i porządkowym. W tym tygodniu wykorzystały podczas jednej z nich plastikowe klamerki i papierowe kartoniki liczbowe. Zadanie dzieci polegało na przypięciu takiej liczby klamerek, która wskazana była na kartoniku. Prawie wszyscy wychowankowie wykonali zadanie prawidłowo, a ponadto wykazali swoją wyobraźnię, gdyż przypinali na kartonikach spinacze w różne sekwencje kolorystyczne. Liczą i przeliczają, układając także kolorowe kubeczki w różne formy , co bardzo lubią. Fajnie jest w przedszkolu…