POWITANIE WIOSNY

„Odkrywcy” razem z Marzanną pożegnali zimę, a powitali wiosnę wierszem i piosenką.