,, Od nasionka do rośliny”

W naszej grupie powstał zielony kącik, w celu rozbudzenia ciekawości przyrodniczej przedszkolaków. Dzieci same siały rośliny, aby później mieć możliwość poznania cyklu rozwoju roślin i prowadzenia częstych obserwacji . Ponadto przedszkolaki będą uczyć się systematycznej pielęgnacji, podczas pełnienia codziennych dyżurów przy podlewaniu.