Nasz wernisaż w bibliotece.

11 grudnia wybraliśmy się do osiedlowej biblioteki (filia nr 8) na wernisaż naszych prac plastycznych o tematyce: "MISIE". Dzieci były bardzo dumne z siebie, widząc wystawę  z dziełami ich autorstwa. Daje to ogromną satysfakcję oraz motywację do działania w podobnych przedsięwzięciach.