Metoda Dobrego Startu, czyli przygotowania do czytania

Metoda Dobrego Startu przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania oraz pomaga zapobiegać problemom szkolnym takim jak dysleksja. Jest oparta na wspieraniu rozwoju psychofizycznego .W codziennej pracy edukacyjnej wykorzystujemy jej założenia.
Główne założenie Metody Dobrego Startu to wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez zabawę i naukę wzorów, liter i znaków matematycznych. Zabawa jest zorganizowana w konkretny sposób, a nauka jest aktywna i wielozmysłowa.
Metoda Dobrego Startu została opracowana przez polską psychiatrę – prof. Martę Bogdanowicz, która zainspirowała się francuską metodą wspierania rozwoju dzieci Bon Départ. Przez lata pracy z dziećmi z różnych środowisk oraz wspomagając się lekturą autorów takich jak M. Montessori, A. Komeński, profesor Bogdanowicz wypracowała model aktywnego podejścia do pracy z dziećmi. Składa się on z 3 kluczowych elementów:
  • motorycznego, czyli ćwiczeń ruchowych (usprawnianie),
  • słuchowego, czyli ćwiczeń ruchowo-słuchowych (ruch dominującej ręki do rytmu piosenek, wierszyków; wykorzystywane są baloniki, szarfy, bębenki)
  • wzrokowego, czyli ćwiczeń ruchowo-słuchowo-wzrokowych (rysowanie figur, znaków, wzorów itp. do rytmu piosenki),
Wykorzystanie tych 3 elementów w pracy z dziećmi rozwija u nich te funkcje, które później biorą udział w uczeniu się pisania i czytania. Pomagają też dziecku rozpoznawać lewą i prawą stronę ciała oraz budują świadomość ciała w przestrzeni. W tej metodzie wzbudza się też wrażliwość na słowa, ćwiczy analizę sylabową (bardzo przydatna w nauce czytania).