MAJSTER - PREORIENTACJA ZAWODOWA

Preorientacja zawodowa w przedszkolu rozumiana jest nie tylko jako zbiór informacji o zawodach, ale przede wszystkim grupa kluczowych kompetencji, których rozwój jest możliwy pod warunkiem poczucia bezpieczeństwa dziecka i zaufania do otoczenia. Jest rozumiana więc jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Na etapie wychowania przedszkolnego realizowane są cele z czterech obszarów:

1. Poznawanie własnych zasobów;

2. Świat zawodów i rynek pracy;

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Celem preorientacji zawodowej jest więc wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

 

Tym razem, podczas zajęć związanych z tematem budownictwa, domów, budynków, każde z dzieci mogło wcielić sie w rolę budowlańca. Ten zawód na pewno przypadł dzieciom do gustu!