KODOWANIE NA DYWANIE.

Kodowanie na dywanie, czyli programowanie z najmłodszymi zabawy z Photonem
Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia i kombinowania (w pozytywnym znaczeniu) jeszcze na etapie przedszkola. Nie potrzebujemy do tego wcale sprzętu komputerowego, ponieważ do nauki programowania można wykorzystać wiele elementów powszechnie obecnych w przedszkolach, na przykład układanki typu sudoku czy klocki. To zadanie ma im  także ułatwić Photon, czyli robot, który ma uczyć w trakcie zabawy. Photon rozwija się razem z dzieckiem, czyli potrafi tyle ile ono go nauczy. Robot ma 10 programowalnych czujników, dzięki którym m.in. słyszy dźwięk i wykrywa przeszkody. Photon ma trzy rodzaje prostego interfejsu dostosowane do wieku dzieci. Najmłodsze kierują nim za pomocą ikon, z kolei nieco starsi uczniowie wydają maszynie proste polecenia. Zajęcia z Photonem poprowadziła Pani Agata Tokarska nauczyciel naszego przedszkola. Rozwój logicznego myślenia jest jedną z najważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą programowanie. Nabywanie umiejętności kodowania jest nauką logicznego myślenia. Dla dzieci to cenna lekcja analizowania różnych wariantów wydarzeń, wysnuwania wniosków i planowania działań. umiejętność myślenia to cecha, której znaczenie z całą pewnością się nie zdezaktualizuje. W ramach zajęć w naszej grupie  doświadczamy kreatywnych zadań  na macie od łatwych do coraz trudniejszych w ramach kodowania na dywanie,. Jesteśmy przekonani ,że ten sposób pozyskiwania wiedzy ,niesie bardzo dużą różnorodność i zmusza dziecko do bycia uważnym i pobudza do motywacji. Podczas zabaw „dzieci poszukiwały  różnych dróg realizacji swoich pomysłów przy pomocy kodu np. szukały drogi do plaży.