Kodowanie

Jak można wykorzystać freblowskie dary w nauce kodowania?

Kodowanie nie jest tym samym co programowanie, jest umiejętnością „niższą”, wręcz mechaniczną. W teorii informacji kodowanie i dekodowanie odnosi się do zapisywania informacji w innym języku - w kodzie, jako przykład może posłużyć alfabet Morse’a. Programowanie jest procesem szerszym, wykraczającym poza pisanie kodu.

Jedną z odmian kodowania jest szyfrowanie informacji, czyli zapisania danej informacji szyfrem, który trzeba znać aby daną informację odszyfrować. Kształcenie umiejętności kodowania w naszej grupie  odbywa się w trakcie zajęć, poprzez zabawę z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze czy gry.

 

Dary Froebla i kodowanie mają ze sobą bardzo dużo wspólnego i wiele możliwości kreatywnego tworzenia.

 

Poprzez manipulowanie i działanie wdrażają dzieci do nauki programowania. Drewniana siatka z kratownicą, klocki o różnych kształtach, wielkości, fakturze i kolorze to doskonałe narzędzia do rozwijania logicznego myślenia.

 Na zajęciach zaproponowaliśmy tym razem  różne aktywności nastawione na kodowanie czyli przekładanie jednego systemu znaków na drugi. Odczytywanie jednego systemu znaków i przekładanie go na inny z wykorzystaniem Darów.

 

Praca  tego typu bez użycia komputera z wykorzystaniem Darów Froebla doskonale przygotowuje do swoistego dialogu z komputerem,ćwiczenia te są wstępem do korzystania z nowoczesnych technologii.