Emocje

W piątek 21.02.2020 roku w naszej grupie gościliśmy Panie psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kielcach, które poprowadziły zajęcia na temat emocji. Spotkanie miało na celu pomóc dzieciom w zrozumieniu ich własnych emocji, emocji innych, przeciwdziałanie powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią –  pokazanie, jak sobie z nimi radzić. Była to wspaniała lekcja o przyjaźni.