DZIEŃ WODY

Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!.