DZIEŃ OTWARTY POLICJI

Dzieci z grupy VIII  miały możliwość zapoznania ze specyfiką pracy policjanta uczestnicząc w Dniu Otwartym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Czekało tam na nas wiele atrakcji, m.in. stoiska informacyjne, pokaz musztry policyjnej, technik samoobrony i tresury psów służbowych, a także sprzętu policyjnego. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się, jak zostać policjantem, przyjrzeliśmy się, a nawet wypróbowaliśmy wykorzystywany przez stróżów prawa sprzęt.