DARY FROEBLA.

Chcemy przeprowadzić nasze dzieci przez edukację matematyczną w sposób jasny, ciągły, przyjemny i efektywny. Musisz to robić zgodnie z podstawami psychologicznymi w oparciu o dobry materiał do zabaw matematycznych. Dzieci z grupy Poszukiwaczy Skarbów  podczas zajęć i zabaw wykorzystują dary Froebla. Zabawa z darami umożliwia lepsze poznanie świata matematyki. Dary są podstawą do rozwijania funkcji symbolicznej. Zamiast gotowych obrazów prezentujemy dzieciom symbole, np. zieloną piłeczkę zamiast smoka, prostą konstrukcję z drewnianych sześcianów zamiast domu, czy zamku. Upraszczając formę skłaniamy dzieci do rozwoju wyobraźni, języka, pamięci, odtwarzania własnych doświadczeń. Jednocześnie angażujemy  emocje. Dary stanowią podłoże do realizowania całej podstawy programowej – rozwijania wiedzy o świecie, przedmiotach, ludziach. Są doskonałym materiałem do nauki matematyki, rozwijają poczucie estetyki,  Mnóstwo zabaw, ćwiczeń i przykładów stwarzania codziennych sytuacji edukacyjnych zapewni  odważny start w edukacji matematycznej. Klocki wprowadzają w świat barw, kształtów, w świat piękna i nauki. Dary są także atrakcyjnym materiałem do zabaw swobodnych. Ich prostota daje nieskończone możliwości użycia – w ruchu, statecznie, na płaszczyźnie i w przestrzeni. Jeden prosty dar może każdego dnia być innym elementem zabawy – takim, jak zapragnie dziecko. Zabawa staje się więc twórcza, konstruktywna i bogacąca poznawczo. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem DARÓW zachwyciły dzieci i długo prosiły o kolejną zabawę z nimi.