Analiza i synteza słuchowa jako podstawa procesu czytania i pisania

Analiza i synteza słuchowa wyrazów to niewątpliwie bardzo ważna sfera rozwoju dziecka.  Służąca przede wszystkim przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole.

Analiza słuchowa oznacza podział wyrazu na sylaby, głoski, czyli polega na odebraniu bodźca ( słowa )  i rozłożeniu go na elementy. Umiejętność dokonywania analizy słuchowej wyrazów, czyli świadomego wyodrębniania głosek jest potrzebne w procesie pisania.

Synteza słuchowa oznacza połączenie elementów w jeden wyraz mający odpowiednią formę. Istotna jest tu przede wszystkim pamięć słuchowa, gdyż dzięki niej zapamiętujemy poszczególne sylaby i głoski i łączymy je w logiczną całość. Umiejętność dokonywania syntezy słuchowej wyrazów, czyli świadomego łączenia głosek jest potrzebne w procesie czytania.Jak ćwiczmy?

Ćwiczenia słuchowe wykonujemy w każdej wolnej chwili .

Dzielimy wyrazy na sylaby poprzez klaśnięcia w dłonie.
• Różnicujemy prozodię mowy (ton rozkazujący, pytający, oznajmujący).
• Różnicujemy ton głosu (głos męski, kobiecy, dziecięcy).
• Różnicujemy słowa różniące się tylko jedną głoską (np.: półka-bułka, kula-kura, bucik-budzik, Tomek-domek).
• Łączymy w pary wyrazy rymujące się/ wymyślamy pary rymów(np.: kwiatek-bratek). itd

To tylko kilka z przykładów ćwiczeń analizy słuchowej,które wykonujemy