„Zróbmy coś dla Ziemi” - chronimy przyrodę

Ochrona przyrody to ogół działań mających na celu zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie oraz naprawianie szkód powstałych w różny sposób (np. w wyniku nierozważnej działalność człowieka czy klęsk żywiołowych). Zachęcając dzieci do ochrony przyrody,uczymy je szacunku do środowiska naturalnego i naszej planety. Dobrze uświadamiać im, że mogą (i powinny) czuć się odpowiedzialne za miejsce, w którym żyją. Dlatego tematem wielu zajęć było pokazywanie dzieciom konkretnych zachowań pomagających chronić przyrodę, takich jak: – nieniszczenie roślin, – dbanie o środowisko życia zwierząt, – odpowiednia opieka nad zwierzętami domowymi, – właściwe wspieranie zwierząt dziko żyjących (np. dokarmianie ptaków ziarnami, a nie chlebem), – sadzenie drzew, uprawianie roślin, – wdzięczność za przyrodę i zasoby naturalne, z których możemy czerpać, – zachowania proekologiczne (np. segregacja odpadów, niemarnowanie jedzenia, unikanie korzystania z przedmiotów tworzonych z plastiku, drugie życie starych rzeczy). Aby dzieci dbały o środowisko, pokazujemy zagrożenia, lecz także dajemy przestrzeń do pokochania przyrody, zachwycenia się krajobrazem, podglądania zwierząt i ich zachowania, doświadczenia tajemniczości lasu, bezmiaru morza… „Zróbmy coś dla Ziemi” – to nasze pomysły na angażowanie także rodziców do ekologicznego stylu życia. Dzieci, rozmawiały w domu z rodzicami o tym, jak ich rodzina dba o środowisko. Wszelkie przejawy ochrony Ziemi dostrzegaliśmy, umieszczaliśmy pod obrazkiem kuli ziemskiej. Pozytywne emocje przeżywane przez dzieci mogą przyczynić się do większego poczucia odpowiedzialności za ziemię w przyszłości.