ZIMOWE ZABAWY PRZY MUZYCE

W poniedziałek 21 grudnia obchodziliśmy w naszej grupie „Pierwszy dzień zimy”. W tym dniu "Piętaszki" podczas zajęć uczestniczyły w zimowych zabawach. Poprzez zabawę utrwalaliśmy wiadomości na temat aktualnej pory roku. 

Naukę zimowej piosenki urozmaiciło nam wspólne muzykowanie - dzieci w wielką chęcią i zapałem grały na instrumentach w rytm muzyki. W trakcie zajęć umuzykalniających swoją uwagę zwracaliśmy również na nastrój piosenek, rytmy.. 
Powitanie nowej pory roku wiązało się również z wprowadzeniem nowego słownictwa w języku angielskim.
Jako wprowadzenie do piosenki wykorzystaliśmy karty obrazkowe, które bezpośrednio związane były ze zwrotkami naszej piosenki "CHRISTMAS SONG". Aby słowa piosenki jeszcze skuteczniej utrwalone, dołączyliśmy do niej inscenizację ruchową.