Wycieczka do biblioteki

Zajęcia na temat zdrowego żywienia i piramidy produktów spożywczych, znaczenia witamin w życiu człowieka.