PORANEK FREBLOWSKI – ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE

Dnia 16.12.2020 r. odbyły się w grupie IV i XI  zajęcia koleżeńskie w myśl pedagogiki froeblowskiej. Temat poranka to : „Froeblowskie  święta – każdy je zapamięta…..”.

Cele zajęć dotyczyły : * kultywowania świątecznych tradycji; * integracji grupy; *budowania poczucia tożsamości kulturowej. Podczas spotkania w kole wychowankowie

uczestniczyli w następujących aktywnościach:

*recytowali wierszyki o tematyce świątecznej,

*konstruowali  stajenkę bożonarodzeniową z darów froeblowskich oraz ozdabiali ją,

*kolędowali z wykorzystaniem darów i instrumentów,

*śpiewali piosenki zimowe,

*układali gwiazdki zimowe, używając darów Froebla w/g  własnych pomysłów na

  kolorowych kartkach , a następnie posypywali je mąką, by uzyskać śniegowy efekt.

  Ostatnia aktywność podobała  się przedszkolakom szczególnie, a kształty gwiazdek były   

  piękne, różnorodne  i ciekawe, jak to gwiazdki śniegowe o niepowtarzalnym kształcie.

  Panie z innych grup, które u nas gościły i oglądały zajęcia na pewno zaczerpnęły pomysły

  dla siebie i swoich wychowanków.