Pasieka pszczół

 

Dnia 06.10.2021r nasza grupa była na  wycieczce w Nowej Słupi, by w pasiece „Pszczółka” dowiedzieć się, dlaczego pszczoły są tak dla nas ważne i dlaczego od ich przetrwania zależy nasza przyszłość. Wyśmienita zabawa połączona była z ciekawymi warsztatami przyrodniczymi zorganizowanymi przez p. Beatę Antoszewską: „Z kwiatka na kwiatek” – znaczenie owadów w procesie zapylania” oraz „W królestwie pszczół” – pszczoły miodne i niemiodne” .

Podczas warsztatów dzieci zdobywały i pogłębiały wiedzę na temat życia pszczół: jak zbudowana jest pszczoła, czym się odżywiają małe pszczółki, w jaki sposób widzą pszczoły. Założyły też stroje ochronne pszczelarza i odwiedziły pasiekę. Poznały, jak jest zbudowany i z jakich elementów składa się ul. Dowiedziały się, jakie znaczenie ma zapach dla mieszkańców ula i wykonywały kwietne kapelusze oraz świece z wosku. Zobaczyły narzędzia, jakimi posługuje się pszczelarz i jak wygląda praca w pasiece. Wiadomości te dzieci zdobywały poprzez świetną zabawę, różnego rodzaju zabawy i gry terenowe, z wykorzystaniem eksponatów. Spotkały się z niezwykłym podopiecznym pasieki – jeżem pigmejskim.

Udział w warsztatach przybliżył dzieciom znaczenie owadów w procesie zapylania oraz uświadomił konieczność ochrony zapylaczy.
W trakcie warsztatów mieliśmy czas na słodki poczęstunek zorganizowany przez prowadzących zajęcia, a na zakończenie naszego pobytu w pasiece spotkaliśmy się przy pieczonej kiełbasce i herbatce, wspominając wspaniały pobyt w tym niezwykłym miejscu. Roześmiane buzie przedszkolaków świadczyły o ich wielkim zadowoleniu z wycieczki. Szczęśliwe pełne wrażeń i bogatsze o nową wiedzę i doświadczenia powróciły do przedszkola.