Mój obraz rodziny

Na dzisiejsze zajęcia przedszkolaki przyniosły zdjęcia przedstawiające swoją rodzinę. Wspólnie w kole każde z dzieci opowiedziało o swoim obrazku.  Przez takie działania kształtujemy wśród dzieci zdolność do wypowiadania się , do swobodnej ekspresji językowej.