Lekcja biblioteczna

W ostatnim dniu marca „Tęczowe rybki” uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w bibliotece. Na wstępie omówiono charakterystyczne cechy aktualnej pory roku, posłuchano wierszy o tematyce wiosennej. Dzieci zapoznały się również z przysłowiami: „W marcu, jak w garncu”, „Kwiecień plecień...”- i ich znaczeniem. Każdy przedszkolak został zaangażowany do wykonania wspólnej pracy na temat „Wiosna”. Polegało to na przypinaniu na makietę elementów wiosennego krajobrazu. Na koniec dzieci „zatopiły” się w lekturze wybranej przez siebie książki.