KONKURS PLASTYCZNY : „JEM OWOCE I WARZYWA” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZDROWO JEM – WIĘCEJ WIEM”

W ramach realizacji projektu ogólnopolskiego pod hasłem: „Zdrowo jem – więcej wiem” o charakterze prozdrowotnym, którego celem jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia przedszkolaki z grupy IV i XI wzięły udział w konkursie plastycznym na najlepszy rysunek pt. „Jem owoce i warzywa”. Podczas konkursu przypomnieliśmy sobie o tym, jak dużą wartość odżywczą mają w naszej diecie owoce i warzywa, że zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu leczniczym, dlatego ich spożywanie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom, a nawet ich leczenia. Ponadto powinniśmy zjadać co najmniej 5 porcji warzyw i owoców – 3 porcje warzyw, 2 porcje owoców. Prace konkursowe dzieci wykonały na kartkach formatu A- 4, kredkami ołówkowymi i świecowymi. Były one różnorodne, jednak na wielu dominowały „ZDROWE KANAPKI”. Spośród wielu prac wyłoniliśmy w drodze głosowania 1 miejsce i 2 – (troje dzieci „ex aequo”). Za kryterium oceny przyjęliśmy oryginalność, pomysłowość i estetykę prac. Do głosowania wykorzystaliśmy kolorowe klocki, które wychowankowieukładali pod każdą pracą. Największa liczba klocków pozwoliła przyznać miejsca uczestnikom konkursu, którzy zostali nagrodzeni. Nagrodzone prace należą do :

*Amelia Zegadło – miejsce 1

*Lena Janik, Kuba Lasia, Adam Kot – miejsce 2 (dzieci zdobyły taką samą ilość punktów). Wszystkie dzieci otrzymały słodki drobiazg. To był miły dzień