JESTEŚMY „EKO” - SEGREGUJEMY ODPADY

Najmłodsze przedszkolaki z grupy III chcą być „Eko” – czyli dbać o środowisko naturalne przy każdej okazji. Ostatnio ułożyliśmy wspólnie KODEKS MAŁEGO EKOLOGA – którym będziemy się kierować przez cały rok, realizując różnorodne zagadnienia związane z ekologią i dbałością o środowisko przyrodnicze. Przygotowaliśmy i umieściliśmy w widocznym miejscu EKO- plakaty oraz zorganizowaliśmy EKO- kącik w naszej Sali, Ponadto uczyliśmy się segregować odpady do odpowiednich pojemników . Dzieci z radością i poprawnością wykonały zadanie „małego ekologa”. W swoich działaniach uwzględniamy zadania w ramach projektu EKO-Przedszkolaków, którego celem jest wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych.