„Edukacja przez ruch”

 

   Twórcą EDUKACJI PRZEZ RUCH  jest Pani Dorota Dziamska. EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z dziećmi 
na poziomie edukacji elementarnej. Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych. 
Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się !

 

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. 
Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat:

 • badania dowodzą, że aby człowiek mógł się prawidłowo rozwijać, 
          to w proces uczenia się powinny być wplecione wszystkie zmysły,
 • narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, 
          czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu,
 • integracja sensoryczna to spójność wykonywanych czynności, 
         współwykonywanie, jednoczesność (dzieci patrzą, słuchają, kreślą, chodzą...),
 • integracja sensoryczna to proporcja w aktywizowaniu wszystkich zmysłów,
 • podczas zajęć ruch powinien być zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką 
          lub z niej wyprowadzany.

 

 Celem ćwiczenia edukacji przez ruch jest aktywizowanie struktury pamięci długotrwałej, 
a konkretnie jej trzech struktur:

 • Pamięci proceduralnej (dziecko rusza się w każdym ćwiczeniu),
 • Pamięci zdarzenia, epizodycznej (przeżycia emocjonalne danego ćwiczenia - dźwięki, muzyka, rytm),
 • Wiedzy (efekt ćwiczenia, np. praca plastyczna staje się punktem wyjścia do realizacji innych treści).

Nasze starszaki wykonały „wiosenną łąkę” poprze naprzemienne kreślenie oburącz  kresek, kropek, spirali, fal, jodełki, pełnej wiązki z punktu.