Dzień Brokuła

W piątek 22 lutego pomimo trwającej jeszcze zimy w naszej grupie zrobiło się zielono. Tego dnia obchodziliśmy bowiem DZIEŃ BROKUŁA. Podczas zajęć dzieci zdobyły wiedzę na temat korzyści płynących ze spożywania brokułów i jego wartości odżywczych. Nie zabrakło zagadek, wspólnego rozwiązywania owocowo-warzywnej krzyżówki ,prac plastycznych, aktywności na tablicy interaktywnej .Dzieci oglądały Bajkę „Domisie – Tajemnicze warzywo”, poznawały ciekawostki o brokułach; przeliczały różyczki brokułów i dopasowywały odpowiednie cyfry, dodawały i odejmowały posługując się różyczkami jak liczmanami.,tworzyły zbiory zielonych owoców ,warzyw. Ćwiczyły razem ze Świeżakami. Oczywiście w tym dniu pracowaliśmy w kącikach zabawowo-zadaniowych .

  • gospodarczym - Przygotowanie zielonych przekąsek z brokułem:

  • badawczym- Jak zielona buła koloruje namoczona w wodzie i a jak w kleju?

  • darów-Tworzenie brokułów z klocków Froebla;

  • twórczym- Malowanie warzywami.