Prelekcja

 Przedszkolaki grup starszych i średniaki w piątek 2 grudnia wzięły udział w prelekcji zorganizowanej przez Zespół Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Celem prelekcji było:

  • upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych,
  • zapoznanie się z rolą i funkcją obszarów szczególnie chronionych,
  • zapoznanie się z walorami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi najbliższej okolicy i regionu,
  • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
    Nasze przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną oraz wzięły udział w quizie po zakończonej prelekcji.