Konkurs fotograficzny: „To wszystko Polska”

W miesiącu kwietniu został przeprowadzony Rodzinny Konkurs fotograficzny pt.: „To wszystko Polska”. Zorganizowano wystawę prac fotograficznych z ciekawymi miejscami wypoczynku w Polsce. Przedszkolaki z młodszych grup wiekowych I, II, III i IV wspólnie z Rodzicami przedstawiły piękno naszej ojczyzny uwiecznione w obiektywie aparatu. Znalazły się tam ciekawe krajobrazy, pomniki przyrody, budowle tj. Bałtyk, Tatry, Warszawa, Kraków, Tatry, Góry Świętokrzyskie itp. Każda z grup wiekowych otrzymała pamiątkowy dyplom za udział w konkursie. Celem konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i rodziców poprzez ukazanie różnorodności i wyjątkowości naszego kraju – rozwijanie zainteresowań fotograficznych, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu; aktywizowanie dzieci i ich rodziców do czynnego udziału w życiu placówki. Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu wystawy!.