Edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia, dziecka stanowią one budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.
Rytmy  to  jeden z tematów zajęć   w/w jakie odbyły się w naszej grupie .Był  to sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności układanie prostych rytmów (kasztan, żołądź, kasztan, żołądź), odczytywanie i kontynuowanie rytmu wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności w rytmach usłyszanych ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem. Klasyfikacja to kolejne zajęcia tym razem W spiżarni. Dzieci rozwijały  zdolność do logicznego grupowania przedmiotów według ich cech i właściwości.