DZIEŃ PRZYŚPIEWKI I TAŃCA LUDOWEGO

Podczas „Dnia Przyśpiewki” grupa VI zaprezentowała inscenizację piosenki pt. „Miała baba koguta”.