Ogłoszenia

Opublikowano: 04.06.2020

DYŻUR WAKACYJNY

Zasady korzystania z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach obowiązujące w związku z częściowym uruchomieniem placówek oświatowych w okresie pandemii COVID-19

 

       W związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, przedszkola  samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r.     Od 15 do 31...

Opublikowano: 24.05.2020

UWAGA RODZICE!!!

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 16.00.

Uruchomiliśmy 4 stacjonarne oddziały przedszkolne dla 44 dzieci. W miarę potrzeby od 01.06. 2020 r. zostanie otworzona jeszcze 1 grupa przedszkolna dla 12 przedszkolaków.                                                                                                                                     

W obecnej chwili 10 nauczycieli pracuje z dziećmi w trybie  stacjonarnym a 3 prowadzi kształcenie na odległość...

Opublikowano: 12.05.2020

UWAGA!!! WZNAWIAMY REKRUTACJĘ

UWAGA !   WZNAWIAMY  REKRUTACJĘ !!!

 

Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021

13.05.2020r. – 21.05.2020r. – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

08.06.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

08.06.2020r. – 15.06.2020r. godz. 15:00 – potwierdzenie...

Opublikowano: 11.05.2020

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!

Informuję, że w dniu 12 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe   w Kielcach wznawia działalność według wytycznych Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania.

Zapewniam,że placówka wypełniła szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEN zalecane dla przedszkoli dotyczące m.in. organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz...

Opublikowano: 06.05.2020

OGŁOSZENIE!

Drodzy Rodzice!

Informuję, że:

Zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3
im. Robinsona Crusoe w Kielcach
nr 8/2019/2020 z dnia 06.05.2020 r.   oraz po
uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego placówkę, 
zawieszam działalność przedszkola na okres  od 06.05.2020 do 11.05.2020 r.
...

Opublikowano: 05.05.2020

OGŁOSZENIE

UWAGA RODZICE!

Zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Kielce

o dalszym zamknięciu placówek oświatowych informujemy, 

nasze przedszkole w dniu 06.05.2020r. pozostaje zamknięte do odwołania.

...

Strony