Zajęcia otwarte z rodzicami

13.06.2019r.w czwartek odbyły się kolejne zajęcia otwarte dla rodziców w naszej w grupie ,których głównym celem było przybliżenie rodzicom organizacji pracy według koncepcji F. Froebla .,, Jestem Europejczykiem, mieszkam w Polsce.”; to tytuł zajęć w których stworzyliśmy okazję dzieciom do

poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury

poznania różnych sposobów tworzenia kodu;.

Dzieci wspólnie z rodzicami najchętniej współpracowały w turnieju biało-czerwonym z balonami oraz zadaniach w kącikach zabawowo -zadaniowych.:

kącik Darów: ,,Mapa Polski’’ Tworzenie z wykorzystaniem klocków Froebla i darów natury, el.małego świata” na siatce geometrycznej(praca zespołowa z rodzicami)„/.aktywność konstrukcyjna rozwijała wykorzystywała wyobraźnię ,zdolności konstrukcyjne, manualne, sprawność motoryki małej, poczucie estetyki oraz planowanie ruchowe i przestrzenne/

• kącik gospodarczy: Komponowanie flag Polski z produktów spożywczych wg pomysłu dzieci i rodziców/ przygotowanie deseru, czy podanie napoju budowało w dzieciach postawę odpowiedzialności oraz bezcennie rozwijało samodzielność, a co za tym idzie wzmacniało samoocenę/

kącik twórczy: Flaga Polski -przeplatanka freblowska ,Mapa Polski -malowanie rękami/ zabawy plastyczne sprawiające radość twórczą, rozwijały wyobraźnię, kreowały nową przestrzeń, budowały otwartą postawę komunikacyjną /

kącik badawczy: Przeprowadzenie badań, mających na celu ustalenie, która odległość z miasta do miasta jest najdłuższa /najkrótsza (wspólną miarką był patyczek) Eksperymentowanie, swobodne i otwarte poszukiwanie rozwiązań, zabawa z rozwiązaniami /aktywność badawcza stymulowała dziecięcą spostrzegawczość, wnikliwość, zaspokajała potrzebę badania i eksploracji, pozwalała na wyciąganie wniosków/

Rodzice wykazali się dużą kreatywnością, inwencją twórczą i chęcią do podejmowania nowych wyzwań .Dla dzieci najważniejsze było jednak to, że mogły pracować wspólnie z rodzicami, którym taka forma zajęć bardzo przypadła do gustu.

Dziękujemy rodzicom za udział w zajęciach oraz wspólnie spędzony radosny czas.