Zaczynamy zabawę metodą Fröbla w GRUPIE VI

Pracujemy według założeń Fröbla .Rozwijamy u dzieci umiejętności matematyczne, postawę twórczą, umiejętność współpracy. Chcemy, aby dzieci bawiły się prostymi zabawkami, które maksymalnie rozwijają kreatywność. Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Wracamy więc do źródeł – pochylamy się nad dorobkiem i świetnymi pomysłami sprzed stu lat. Organizujemy interesujące, edukacyjne zabawy prowadzone metodą Fröbla  podczas których dzieci  rozwijają koordynację wzrokowo–ruchową, doskonalą umiejętność posługiwania się liczebnikami, a także utrwalają nazwy kolorów.