Wycieczka do biblioteki

W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia  Bibliotek 8-15 maja, dnia 11maja dzieci z grup VI odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 8 w Kielcach. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, dzieci. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Jak powstało pismo i skąd się wzięły książki?". Dzieci zapoznały się z ich rodzajami od czasów najdawniejszych po współczesne. Dzieci z zainteresowaniem przysłuchiwały się bibliotekarce, która w ciekawy sposób przedstawiła etapy rozwoju pisma na przestrzeni wieków. Podczas spotkania obejrzały  zdjęcia glinianych i kamiennych  tabliczek, arkusz papirusa . Z zaciekawieniem oglądały  przeróżne encyklopedie i albumy, poznały budowę książki  oraz  jej wydania. Próbowały także pisać na tablicy litery pochodzące z różnych albabetów np.: z alfabetu japońskiego.

Były także życzenia ,laurki ,podziękowania za całoroczną współpracę.