„O białym tygrysku”.

Bajki terapeutyczne mają na celu danie dzieciom wsparcia, pomoc w rozumieniu sytuacji trudnych, także uświadomienie doznawanych emocji, poznanie nowych strategii radzenia sobie i zastępczą kompensację, co powoduje, że występują  w nich pewne elementy wspólne. Bajki terapeutyczne, to skuteczna metoda wychowania wrażliwego człowieka umiejącego radzić  sobie w życiu pomimo napotykanych trudności. W bieżącym roku szkolnym  poznajemy przygody zwierząt i roślin i pomagamy im w rozwiązywaniu małych-wielkich problemów. Tym razem postanowiliśmy rozwiązać problemy małego białego tygryska, który poprzez swoja inność został odrzucony przez otoczenie. Utwór został wystawiony w postaci teatrzyku cieni przez nasze dzieci. Po rozmowie dotyczącej treści teatrzyku dzieci przystąpiły do prac w kącikach zabawowo- zadaniowych. W kąciku Darów- układały z klocków „Krainę Radości”. W kąciku Twórczym przedszkolaki wykonywały kostkę emocji, która posłużyła nam do wielu popołudniowych zabaw z uczuciami i emocjami. W kąciku Badawczym dzieci badały trafność metafory: „Trząść się jak galareta”, badając właściwości żelatyny i galaretki. Dzieci rozpuszczały żelatynę i galaretkę najpierw w ciepłej, a później w zimnej wodzie. Poznawały właściwości obu substancji oraz próbowały poznać przepis na galaretkę. W kąciku Gospodarczym dzielni kucharze projektowali postać białego tygryska z wafli ryżowych, wędliny, żółtego sera, czarnych oliwek i pomidorków koktajlowych. Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci na to, że nie należy się chwalić, dokuczać innym oraz wyszydzać i szykanować innych.