KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RADA NA ODPADA”

Konkurs zorganizowała Straż Miejska. Celem konkursu było:

- ukazanie alternatywnych zastosowań surowców wtórnych

- zwrócenie uwagi na dużą rolę segregacji odpadów dla środowiska naturalnego

-  utrwalenie wiedzy w zakresie prawidłowej segregacji odpadów

- wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play

Spośród prac wykonanych w grupie „Żeglarzy” wyróżniono dyplomami i nagrodami następujące dzieci: Julię, Antosię, Mikołaja, Kornelię, Alicję, Matyldę, Karinkę.