Konkurs "Legendy świętokrzyskie"

Dnia 11.03. 2016 r. dwoje dzieci z grupy VI – Klaudia Sobczyk i Róża Wojtkowska wzięły udział w konkursie plastyczno – technicznym  :  „Legendy Świętokrzyskie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Kielcach pod patronatem Muzeum Historii Kielc.  Celem konkursu było wspieranie uzdolnień, rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez stosowanie różnorodnych form plastycznych, wyzwalanie twórczej ekspresji i kreatywności, rozbudzanie zainteresowań regionem i legendami świętokrzyskimi. Podczas konkursu przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach tematycznych o naszym regionie, tworzyły własną mieszankę ziół, wykonywały pracę plastyczną na temat : „Czarownica Świętokrzyska” z różnorodnych materiałów plastycznych. Dziewczynki zdobyły wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody. Udział w konkursie, który upłynął w miłej, interesującej  atmosferze, zapamiętają na długo. Promowanie wychowania przedszkolnego  (uzdolnień, zainteresowań dzieci) w środowisku lokalnym to jedno z wielu ważniejszych zadań edukacji.