Konkurs „Geometryczne Cudaki”

Pod koniec maja w naszym przedszkolu odbył się konkurs zatytułowany „Geometryczne Cudaki”.
Konkurs przeznaczony był dla rodziców oraz dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu było wykonanie cudaka z figur geometrycznych na płaszczyźnie bądź w formie przestrzennej.
Celem konkursu było ukazanie możliwości łączenia edukacji matematycznej z edukacją plastyczną, rozwijanie zainteresowań matematycznych , rozwijanie wyobraźni przestrzennej a także utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych.
Wśród laureatów konkursu znalazło się wielu naszych przedszkolaków.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone bądź wyróżnione za wykonaną prace.

Gratulujemy serdecznie małym zwycięzcom oraz dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i czynne włączanie się w edukację przedszkolną.