„Froeblowskie zegarki”

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane- trzeba im też dać czas na chodzenie”

                                                                                                                                    F. Froebel

Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmów i dyskusji, obserwacji najbliższego otoczenia, by zauważyć zegary obecne wokół nas. Dzieci poznawały przedmioty, które służą do mierzenia czasu m.in. różne rodzaje kalendarzy oraz zegarów. Było też bardzo interesujące opowiadanie, dzięki któremu odkryliśmy jak wiele jest rodzajów zegarów np. zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny czy zegar elektroniczny. W czasie trwania zajęć dzieci uczyły się odczytywać pełne godziny na zegarach. A później podczas pracy w kącikach zabawowo- zadaniowych miały możliwość wykonania własnych zegarów. W kąciku darów projektowały i budowały z klocków wymarzone zegary i zegarki. W kąciku twórczym wykonywały zegar ścienny z talerzyka. W kąciku badawczym za pomocą różnych zegarów i przyrządów do mierzenia – odmierzały upływający czas. W kąciku gospodarczym wykonywały z rolki papieru zegar na rękę. I tak nam bardzo kreatywnie i szybko upłynął dzień w przedszkolu