Ustalamy zasady - Kodeks freblowskiej grupy

Kodeks freblowskiej grupy - czyli zasady dobrego postępowania w przedszkolu. Ogromnie ważny w naszej grupie dlatego szybko ustaliliśmy i poznaliśmy jego zasady. Wspomaga budowanie systemu wartości u dzieci po to, aby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, dbały o kulturę osobistą, szanowały swoje otoczenie oraz zabawki w sali przedszkolnej, a także rozwijały umiejętności niezbędne w poprawnych relacjach z innymi, takie jak współpraca, a także zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz nauce.

Dzięki dodatkowej grafice kodeks przyciągał uwagę dzieci. Możliwość samodzielnego pokolorowania elementów sprawiła, że dzieci angażowały się w pracę i chętniej zapoznawały się z treścią kodeksu. Kodeks jest krótki, rymowany i podpisany przez dzieci.