Bierzemy udział w konkursie „Jesienne Cyferki”.

W Listopadzie odbył się w naszym Przedszkolu wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pod hasłem : „Jesienne Cyferki”.
Głównymi celami konkursu były :

-integracja środowiska przedszkolnego,

-prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków ,

-rozwijanie wyobraźni dziecka, kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej.

Każda grupa wykonywała cyfrę swojej grupy z różnorodnych materiałów plastycznych i przyrodniczych. Za naszą PIĄTKĘ ortrzymaliśmy dyplom oraz upominki – piłkę, balony, karty do gry oraz instrumenty.