Zabawy metodą Frobla

"Dbamy o czystość" -  zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia.

1..Oglądanie inscenizacji  w formie teatrzyku cieni ,,Sposób na choroby’’, według M. Skrobacz.

 Rozbudzamy u dzieci ciekawość otaczającym światem przyrody, oraz uczymy ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych ( dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje,...

 

Podczas zajęć w oparciu o pedagogikę Froebla dzieci przypominały sobie zdobyte wiadomości o stanach skupienia wody i wędrówce wody w przyrodzie.
W kąciku „Darów” dzieci tworzyły ilustracje z darów (rzeka, jezioro, morze, deszcz, śnieg). W kąciku twórczym wykonywały pracę plastyczną techniką „Mokre na mokrym” –malowanie wodą i farbami akwarelowymi. W kąciku badawczym obserwowały wodę w różnych stanach skupienia i wykonywały gniotka sensorycznego z żelu florystycznego i balona. W kąciku gospodarczym przygotowywały wodę z cytryną, miętą i sokiem owocowym.

Wprowadzając w grupie VI innowację opracowaną w oparciu o pedagogikę F. Froebla pracujemy w myśl zasady:

„SŁYSZĘ I ZAPOMINAM,

WIDZĘ I ZAPAMIĘTUJĘ,

ROBIĘ I ROZUMIEM”.

Pozwalamy dzieciom doświadczać. Kreowanie środowiska, stwarzanie odpowiednich sytuacji wyzwala w dziecku naturalną aktywność - zabawę, poprzez nią wchodzi ono w interakcję z otoczeniem, doświadcza, rozumie i zapamiętuje.

Mózg, tak jak mięśnie, wymaga odpowiednich ćwiczeń. Nasze zajęcia, rozwijają wielozmysłowe poznanie i kreatywne myślenie. Nasze dzieci tworzyły modele z materiałów...

Pracujemy według założeń Fröbla .Rozwijamy u dzieci umiejętności matematyczne, postawę twórczą, umiejętność współpracy. Chcemy, aby dzieci bawiły się prostymi zabawkami, które maksymalnie rozwijają kreatywność. Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Wracamy więc do źródeł – pochylamy się nad dorobkiem i świetnymi pomysłami sprzed stu lat. Organizujemy interesujące, edukacyjne zabawy prowadzone metodą Fröbla  podczas których dzieci  rozwijają koordynację wzrokowo–ruchową,...

Strony