Grupa VI - ŻEGLARZE

Starszaki w ramach projektu „Pierwsze kroki w muzeum” organizowanego przez Muzeum Historii Kielc brały udział w zajęciach „Walizka z historią”. Podczas zajęć pani Iwona Grabczak pokazała dzieciom magiczną walizkę, w której znajdowały się przedmioty, które przeniosły starszaki w minioną epokę: do starej szkoły, domu pradziadków lub dawnego zakładu pracy. Okazało się, że historia może zostawić ślad nawet w najdrobniejszym przedmiocie.

 

25 kwietnia 2017 r. starszaki zaprosiły wszystkie grupy przedszkolne oraz panie na przestawienie pt. „Grzeczniaki – piękne zachowania i postawy dla każdego. Przygotowywany spektakl miał wymiar edukacyjny oraz wychowawczy. Przedstawienie miało za zadanie  przybliżyć dzieciom pewne zachowania, postawy akceptowane społecznie, pokazać czego się należy wystrzegać, na co zwracać uwagę, przekazać wartości moralne. Przepiękna „Baśń o uprzejmy rycerzu” wykonana przez dzieci w formie teatru cieni poruszała tematy  przyjaźni, miłości, uczciwości i braterstwa. 

Mali aktorzy włożyli w...

20 kwietnia 2017 r. gościliśmy w naszym przedszkolu niecodziennych gości. Nasze dzieci wzięły udział w projekcie realizowanym we współpracy MAC Edukacja z Fundacją VIVE Serce Dzieciom, należącej do Grupy VIVE. Projekt miał za zadanie zwrócenie uwagi na to, jak ważny jest recykling. Dzieci podczas zajęć miały za zadnie segregowanie opadów, które mogą zostać wykorzystane ponownie.  Celem zajęć było pogłębienie wiedzy i nawyków w zakresie szeroko rozumianej ochrony naturalnego środowiska człowieka. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem, bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach o tematyce...

Wielkanoc już niedługo, pora zastanowić się jak w tym roku ozdobimy nasze świąteczne jajka. Jest idealna okazja do tego aby wykazać się kreatywnością i zaskoczyć wszystkich bliskich pięknymi pisankami.

W Polsce panuje zwyczaj, wymieniania się pisankami na szczęście. Warto się postarać i wykonać wyjątkowe jajeczka, które zrobią wrażenie na wszystkich! Nasze dzieci zachwyciły nas pisankowymi inspiracjami, nic tylko wybierać te najciekawsze.

 

 

   Twórcą EDUKACJI PRZEZ RUCH  jest Pani Dorota Dziamska. EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z dziećmi 
na poziomie edukacji elementarnej. Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych. 
Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się !

 

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. 
Człowiek rusza...

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na...

Strony