Grupa V - PIĘTASZKI

Matematyka – królowa nauk, otacza nas wszędzie i kryje w sobie bardzo wiele zagadnień… Jednym z nich zajęły się  Piętaszki.

Dzieci uczyły się rozróżniać zbiory i starały się zrozumieć relacje między nimi, ćwiczyły zastosowanie znaków matematycznych tj. <,> i =.

Poprzez liczne zadania, gry i zabawy dzieci zapoznały się ze znakami mniejszości, większości oraz równości.