Grupa IV - PIRACI

Nową porę roku „Piraci” powitali w bibliotece. Wspólnie z panią inscenizowali wiersz J. Brzechwy „Na straganie”, dowiedzieli się, jakie dary przynosi nam ta pora roku. Z kasztanów układali wzory według własnego pomysłu. „Wypożyczali” również książki i czasopisma, pamiętając o odkładaniu ich na swoje miejsce....

„Piraci” zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy na fantomie niemowlęcym. Dowiedzieli się, że resustytację należy rozpocząć pięcioma oddechami ratunkowymi. Następnie należy wykonać 30 ucisków w odpowiednim miejscu, następnie na przemian: dwa oddechy i 30 uciśnięć. Nauczyli...

We wrześniu dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zajęcia rozpoczęły się częścią teoretyczną – przedszkolaki wysłuchały wiersz K. Wiśniewskiego „Kolorowe znaki” ilustrowanego sylwetami znaków drogowych. Następnie zaczęła się praca w zespołach (czerwoni, żółci, zieloni). Pierwszym zadaniem było segregowanie...

Strony