Grupa III - POSZUKIWACZE SKARBÓW

 Podczas realizacji tematyki związanej z owocami odbyła się pogadanka na temat ich wartości odżywczych. Następnie przedszkolaki z zawiązaną chustką na oczach, za pomocą zmysłów dotyku, węchu i smaku odgadywały nazwę danego owocu. Bardzo dobrze wypadł test rozróżniania smaku cytryny – odważni bez skrzywienia się wypili sok. Dzieci segregowały owoce – tworzyły zbiory, przeliczały, określały ilość (mniej, więcej). Na zakończenie zjadły ze smakiem swoje ulubione owoce.

 

 Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po jezdni i chodniku w teorii i w praktyce – podczas zabaw ruchowych. Poznały wygląd i znaczenie kilku ważnych znaków drogowych, dowiedziały się, jak być widocznym dla pojazdów o zmierzchu. Wykonały prace plastyczne związane z omawianą tematyką.

 

 

 27 września obchodziliśmy ważne święto w przedszkolnym kalendarzu – Dzień Przedszkolaka - w tym roku  pod hasłem "W BARWACH WARTOŚCI". 

Tego dnia wszystkie grupy zaprezentowały swoje umiejętności. Grupa III zademonstrowała swoje wokalno - taneczne talenty podczas piosenki „Nasze przedszkole”.

 

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. W przedszkolu zwracamy uwagę na kształtowanie postawy dziecka poprzez stałe wymaganie poprawnych ruchów podczas chodu, biegu, zabawy, ćwiczeń itd. „Poszukiwaczom skarbów” ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe sprawiają dużo radości.

 

 

 Od najmłodszych lat uczymy dzieci, by pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny, przedszkola. Równie ważne jest święto chłopców, które obchodziliśmy 30.09. Dzieci brały udział w konkurencjach, podczas których chłopcy musieli wykazać się zręcznością, spostrzegawczością (taniec z balonem, odgadywanie imienia koleżanki po głosie, budowanie wieży z klocków).  Uroczystość posłużyła dalszemu poznaniu się i zintegrowaniu grupy.

 

 

 

 Przedszkolaki zapoznały się z nazwą swojej grupy i jej znaczeniem. Po wspólnej naradzie, czy mają ochotę wyruszyć na poszukiwanie skarbu, przystąpiliśmy do pirackiego szkolenia. Ćwiczyliśmy z przyborami: szarfami, chustą animacyjną, zwijaliśmy kotwicę. Na zakończenie dzieci wykonały lornetki, jako niezbędny przedmiot w poszukiwaniach skarbów.

Strony